مرکز مشاوره دکتر دهستانی انجام کلیه خدمات روانشناسی و روانپزشکی
هیپنوتراپی، درمان افسردگی، کنترل خشم، ترک سیگار، ترک افکار منفی و مخرب، چاقی، زوج درمانی و ...
درخواست مشاوره خانواده درمانی اعتماد به نفس هیپنوتراپی درمان کم رویی درمان افسردگی درمان اضطراب
رفتن به بالا